12 decembrie 2010

Concurs Expert Tehnic Judiciar

  • Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Topografie, cadastru şi geodezie” de către persoanele care au fost autorizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru realizarea lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei în categoriile D, A sau B (una sau mai multe dintre aceste categorii).

Organizator: Ministerul Justiţiei.

Data 14.02.2011 – 25.02.2011

Locaţia Bucureşti, Ministerul Justiţiei.

Modalitatea de verificare a cunoştinţelor: Oral

Perioada de înscriere: Perioada cuprinsă între data publicării anunţului şi 14 ianuarie 2011, ultima zi de primire a dosarelor de înscriere


http://www.just.ro/Sections/Posturivacante/ConcursTopografie6decembrie2010/tabid/1609/Default.aspx