7 iulie 2010

Noutati legislative

Ordonanta de rgenţă nr. 64/2010 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 aduce ca noutati legislative:
  • intabularea construcţiilor edificate până în anul 2001 fără autorizaţie de construire
  • posibilitatea înscrierii construcţiilor pe stadii de execuţie
  • înfiinţarea Registrului Naţional al Nomenclaturilor Stradale, în care vor fi înscrise denumirile străzilor la nivel naţional, ceea ce va permite crearea unei evidenţe unitare a străzilor şi a numerelor administrative etc.