23 ianuarie 2010

ESDIN... Paris,februarie 2010


În data de 03 februarie 2010 EuroGeographics va organiza la Institutul Naţional Geografic din Paris, Franţa, Cea de-a 2-a întâlnire a stakeholderilor proiectului ESDIN (Susţinerea Infrastructurii Europene de Date Spaţiale prin dezvoltarea celor mai bune practici în cadrul Reţelei de Agenţii Naţionale de Cartografie şi Cadastru).
Pentru detalii accesaţi http://www.esdin.eu/news

ESDIN îşi propune: agregarea datelor provenite din diferite surse în vederea dezvoltării unor servicii web pentru categoriile de date cuprinse în Directiva INSPIRE, implementarea unor servicii care vor spijini agregarea şi interoperabilitatea datelor, dezvoltarea celor mai bune practici pentru dezvoltarea instituţională în vederea realizării obiectivului proiectului, diseminarea celor mai bune practici pentru integrarea informaţiilor, testarea Regulilor de Implementare şi a specificaţiilor INSPIRE într-un mediu operaţional. Astfel se va încuraja utilizarea informaţiilor geografice din sectorul public, prin îndepărtarea obstacolelor tehnice şi accesarea acestora într-o manieră sigură şi în cel mai economic mod.